เห้อเธอ

posted on 15 Oct 2011 03:11 by tanabata in Diary
 
เอาแ่ต่คิดถึงจนบ้าตายไปแล้วไง
 
- * -